aristoteles

Aristoteles

(M.Ö.384-M.Ö.322)aristoteles

Soyut düşünceden önce, gözlemden ve deneyden başlayan bir felsefe yaklaşımının kurucusuydu. Var olmak onun gözünde, hakkında konuşulabilecek ve tam olarak tanımlanabilecek bir şey olmaktadır. Buna karşın, yetkin olmayan fakat canlı olan varlıkları konu alan biyoloji bilimi doğrultusunda var olmanın dinamik bir süreç, bir değişme süreci içinde olmak anlamına geleceğini söyler.  Bir şeyin biçiminden ötürü o şey olduğunu ve değişimin de madde ile form arasında gerçekleşen bir etkileşim olduğunu söyler. Form kazanan şey vardır ve gerçekleşmiştir.

Temel soruşturma alanlarının birçoğunun şemasını ilk çıkaran Aristoteles oldu: Mantık, fizik, siyaset bilimi, iktisat, psikoloji, metafizik, meteoroloji, retorik ve etik bunlar arasındadır. Aynı zamanda bu alanda o zamandan beri kullanılagelen teknik terimleri buldu: Enerji, dinamik, tümevarım, tanıtlama, töz, öznitelik, öz, özgülük, kategori, topik, önerme ve tümel bunlardan birkaçıdır. Bütün bunların üzerine, hangi çıkarım biçimlerinin geçerli, hangilerinin geçersiz olduğunu çözümleyerek mantığı kurdu.

Aristoteles’in başlangıçta ana sorusu şuydu: “Bu dünyadaki şeyler nedir?”, “Bir şeyin var olması ne demektir?”.

Filozof İle Bağlantılı Kütüphanemizde Bulunan Kitapları:

 • Anima-Ruh Üzerine – Aristoteles
 • Aristoteles – Kaan H.Ökten
 • Aristoteles Yazıları – Metafizik yada İlk Felsefe Üzerine – H.Nur Beyaz Erkızan
 • Atinalıların Devleti – Aristoteles
 • Eudemos’a Etik – Aristoteles
 • Felsefe Yapmaya Çağrı – Aristoteles
 • İsagoge Aristoteles’in Kategorilerine Giriş – Porphyrios
 • Metafizik – Aristoteles
 • Nikomakhos’a Etik – Aristoteles
 • Organon I Kategoryalar – Aristoteles
 • Organon II Önerme – Aristoteles
 • Organon III -I.Analitikler – Aristoteles
 • Organon IV-II.Analitikler – Aristoteles
 • Organon V Topikler – Aristoteles
 • Platon Aristoteles – Kostas Topouzis
 • Poetika – Aristoteles
 • Politika – Aristoteles
 • Retorik – Aristoteles
 • Ruh Üzerine – Aristoteles

Kütüphanemiz : http://aktiffelsefebursa.org/giordano-bruno-kutuphanesi/

Paylaş

Bakmak İsteyebilirsiniz...

cassirer-ernst

Ernst Cassirer

(1874-1945) Döneminin en popüler düşünce akımlarından biri olan Yeni Kantçılığın önemli temsilcilerinden biri olan Cassirer ...