En Yakın Etkinlikler

Filozoflar

Bu kategori altında Antik dönemden günümüze filozoflar ve ekoller hakkında özet bilgilere ulaşabilirsiniz. Filozoflar, alt kısmında günümüzden geriye doğru sıralanmıştır. Sağ panelde ise, alt kategorilere ulaşabilirsiniz.

Jean-Paul Sartre

idea_sized-sartre-xra-1655028

(1905-1980) Sartre uluslararası üne sahip bir oyun yazarı ve romancıydı. 1964’de kendisine verilen Nobel Ödülü’nü geri çevirdi. Paris’te doğdu. Felsefe öğretmeni oldu. II. Dünya Savaşı, Sartre’nin hayatını değiştirdi. Fransız ordusundayken ...

Daha fazla »

Henri Bergson

bergson1

(1859-1941) İngiliz bir anneden ve Polonya Yahudisi bir babadan Paris’te dünyaya geldi. Fransızca ana diliydi. Çalışma hayatını üniversitede felsefe öğretmeni olarak geçirdi. Üniversitenin dışında da geniş bir okur kitlesini etkileyecek ...

Daha fazla »

Martin Heidegger

martin-heidegger

(1889-1976) Heidegger (okunuşu:haydega) 20. yy’da hümanist varoluşçuluğun en seçkin temsilcisidir. Almanya Baden’de doğdu. Yaşamı boyunca Almanya’dan hiç ayrılmadı. Tüm yaşamı boyunca akademisyen kaldı. Freiburg’da öğrenciyken Edmund Husserl’den ders aldı ve ...

Daha fazla »

Soren Kierkegaard

6151528-01debkierkegaardjpg

(1813-1855) Varoluşçuluğun kurucusunun bir Danimarkalı olan Kierkegaard olduğu kabul edilir. Hegel, bireyin kendini gerçekleştirmesini, ancak büyük ve soyut varlık içinde yutulmasında görmüştü. Oysa Kierkegaard, en yüce ahlaki varlığın bireyin kendisi ...

Daha fazla »

Ludwig Wittgenstein

wittgenstein1-big

(1889-1951) Wittgenstein Viyana’da doğdu. Dörtte üçü Yahudi olan ailesi Avusturya’nın en zengin çelik patronuydu ve Ludwig’e bir servet kaldı. Nazi döneminde Avusturya’ya dönemedi. Filozof olarak meslek yaşamının büyük bölümünü Cambridge’de ...

Daha fazla »

Bertrand Russell

5707a843050316bc4e1ff2c8

(1872-1970) Büyük Britanya’nın başbakanlığını yapmış olan Lord John Russell’ın torunudur. Dört yaşına gelmeden annesi ve babasını kaybetti. Onu büyükanne ve büyükbabası büyüttü. Aristokratik bir İngiliz malikanesinde yetişti ve eğitimini evde ...

Daha fazla »

August Comte

Auguste-Comte-001

(1798-1857) Pozitivizm akımının kurucusudur. Comte’ye göre felsefe duyularımızın bize sağladığı bilgilerden yola çıkmalı. Pozitivizmi yalnızca bir felsefi anlayışı değil, toplum problemi için temelli bir çözüm olarak öne sürer. Ona göre ...

Daha fazla »

Nietzsche

2002summer_friedrich-nietzsche-god-is-dead_1920x1080

(1844-1900) Babası ile her iki büyükbabası Luther Kilisesinde papazdı. 20’li yaşlarının ortalarında profesör oldu. Onu filozof yapan Schoppenhauer’i okuması oldu. Ona öykünerek akademik yaşamından vazgeçti; basit, yalnız bir yaşam sürdü. ...

Daha fazla »

Karl Marx

karl_marx.0.0

(1818-1863) Almanya’nın Trier kentinde doğdu. Önce hukuk, sonra felsefe ve tarih eğitimi aldı; doktora tezini eski Yunan felsefesi üzerine hazırladı. Dine açıkça düşman olması yüzünden, akademik meslek yaşamı sona erdi. ...

Daha fazla »

Hegel

hegel

(1770-1831) Stuttgart’ta doğdu. Schelling’in Tübingen Üniversitesi’nde önemli arkadaşlarından biriydi. Schelling düşünsel açıdan daha erken gelişmişti. Hegel’in felsefesi Schelling’in felsefesinden yarım kuşak sonra geldi ve ondan çok etkilendi. Hegel önce öğretmenlik, ...

Daha fazla »

Schelling

584adc5a76da0

(1775-1854) Luther’ci bir papazın oğlu olarak Almanya’da doğdu. İki yaşındayken babası Doğu Dilleri profesörü oldu. Seçkin bir eğitim gördü. Genç yaşta felsefeye ilgi duydu ve 23 gibi çok genç bir ...

Daha fazla »

Fichte

PSM_V65_D088_Johann_Gottlieb_Fichte

(1762-1814) Taşra’da mütevazi şartlarda doğdu. Kaz güderdi. Bir Pazar günü vaazı kaçıran zenginlerden biri ondan birkaç cümle ile özet yapmasını istedi. Özetten etkilenen soylu beyefendi onu himayesine alarak önce Luther’ci ...

Daha fazla »