En Yakın Etkinlikler

Filozoflar

Bu kategori altında Antik dönemden günümüze filozoflar ve ekoller hakkında özet bilgilere ulaşabilirsiniz. Filozoflar, alt kısmında günümüzden geriye doğru sıralanmıştır. Sağ panelde ise, alt kategorilere ulaşabilirsiniz.

Arthur Schopenhauer

Arthur-Schopenhauer

(1788-1860) 1788 yılında, Danzig’de doğdu. Bu kent şu an Polonya’ya bağlıdır. Ticaret ile uğraşan zengin bir ailesi vardı. Aile işine girmeyi reddetti ve şahsi gelirini kurumsal olmayan  eğitiminde ve yazı ...

Daha fazla »

Kant

immanuel_kant

(1724-1804) Doğu Prusya’da bir taşra kenti olan Königsberg’de doğdu ve bütün yaşamı boyunca da buradan hiç ayrılmadı. Hiç evlenmedi; olaysız ve tekdüze bir yaşam geçirdi. Königsberg’liler saatlerini, Kant’ın günlük yürüyüşü ...

Daha fazla »

Rousseau

Rosseau

(1712-1778) Rousseau, yargılarımızı akıldan çok duyguların gereklerine dayandırmamız gerektiğini söyleyen ilk Batılı filozoftu. Rousseau, Batı’nın felsefe düşüncesinin ana akımına,  üç devrimci fikir soktu. En önemli fikri Toplum Sözleşmesi anlayışıdır. Bu, ...

Daha fazla »

Voltaire

Voltaire_2

(1694-1778) Yeni bilimin ve yeni liberalizmin devrimci içerimlerinin Kıta Avrupası’nda yaygınlaşmasında herkesten çok Voltaire’in payı vardır. Voltaire iki yıl İngiltere’deki sürgünden sonra Fransa’da kalarak kendini Newton’un temsil ettiği yeni bilimle ...

Daha fazla »

Diderot

Denis_Diderot_111

(1713-1784) Fransız filozof ve edebiyat adamı Denis Diderot, 18. yüzyılın en üretken ve çok yönlü yazarlarından biri ve ünlü Ansiklopedi’nin baş yayıncısıdır. Dış dünyaya ilişkin bilgide duyuların rolünü vurgulamıştır.Bilimsel araştırmada ...

Daha fazla »

Burke

edmund-burke

(1729-1797) Gelişmiş bir toplumda gelenek, kuşaklar boyu birikerek gelen bilgeliği ve deneyimi cisimleştirdiğinden, eylemlere kılavuzluk etmek bakımından her hangi bir kişinin görüşlerinden çok daha güvenilirdir. Burke’un görüşüne göre, gelişmiş bir ...

Daha fazla »

David Hume

david-hume

(1711 – 1776) Matematik dışında hiçbir şeyi kesin olarak bilmiyoruz. Fakat yaşamak da zorundayız ve yaşamak eylemektir. Bütün eylemler, gerçeklikle ilgili varsayımlara dayanmak zorundadır. David Hume, Berkeley’in ilkesini ona karşı ...

Daha fazla »

Berkeley

1200px-George_Berkeley_by_John_Smibert

(1685 – 1753) Berkeley, felsefesini Locke’nin sisteminin üzerine kurar. Locke’nin sistemi birbirine çok aykırı çığırlara yol açmıştır. Bu öğreti bir yandan materyalizme doğru, diğer yandan da bunun tam tersi olan ...

Daha fazla »

John Locke

john-locke

(1632 – 1704) Locke İngiltere’de Bristol yakınlarında Wrington’da doğdu. Oxford Üniversitesi’nde tıp okudu. Skolastik Felsefe’den hoşlanmakta ancak Descartes’in eserlerindeki açıklık ile sağlamlılığın yeni doğa bilimine dayanmasını beğenmektedir. İngiliz Aydınlanması’nı dolayısıyla ...

Daha fazla »

Leibniz

gottfried-leibniz

(1646-1716) Leibzig Üniversitesi’nde görev yapan bir ahlak felsefesi profesörünün oğludur. 21 yaşında profesörlük teklifi almış ancak hayat adamı olmak istediğinden bunu geri çevirmiştir. Meslek yaşamının büyük bir bölümünü, bir saraylı, ...

Daha fazla »

Spinoza

maxresdefault

(1632 – 1677) 1632’de Amsterdam’da bir yahudi ailede dünyaya geldi. Ortodoks bir yahudi olarak yetişti ve eğitim gördü. Fakat heterodoks görüşlerinden dolayı 24 yaşında Yahudi cemaatinden çıkarıldı. Bu sırada İbranice’de ...

Daha fazla »

Rene Descartes

rene-descartes-kimdir

(1596-1650) 1596 yılında Fransa’da doğru. Modern felsefenin kurucusu olarak ün kazanmıştır. Cizvitlerin elinde felsefe ve matematik dahil mükemmel bir eğitim aldı. Hollanda’ya yerleşti, burada ‘Yöntem Üzerine Konuşmalar’, ‘Meditasyonlar’ ve ‘Felsefenin ...

Daha fazla »