En Yakın Etkinlikler

Filozoflar

Bu kategori altında Antik dönemden günümüze filozoflar ve ekoller hakkında özet bilgilere ulaşabilirsiniz. Filozoflar, alt kısmında günümüzden geriye doğru sıralanmıştır. Sağ panelde ise, alt kategorilere ulaşabilirsiniz.

Thomas Moore

723px-Hans_Holbein,_the_Younger_-_Sir_Thomas_More_-_Google_Art_Project

(1478-1535) Yalnız filozof ya da yazar değil, bakan olmuş bir devlet adamıdır aynı zamanda. Dürüst ve karakterli muhalefeti sonunda hayatı idam cezasıyla son bulmuştur. 1516 yılında yazdığı “Ütopya”  adlı romanında ...

Daha fazla »

Niccolo Macchiavelli

macchiavelli

(1469-1527) Rönesans’ın karakteristik düşünürlerinden biridir Macchiavelli. Yeni insan anlayışını gününün pratik-politik ödevlerini çözmek için çıkış noktası olarak almıştır. Hıristiyanlığın ele aldığı gibi insan doğuştan kötü değildir, kötüye sapma eğilimi vardır. ...

Daha fazla »

Marcilio Ficino

Marsilio_Ficino_1

(1433 – 1499) Rönesansın ilk yıllarından itibaren Ortaçağ Skolastik Felsefesine karşı olan tavır, 15.yy.da Floransa’da kurulan “Platon Akademisi” ile sistemli çalışmalar biçimini kazanacaktır. Akademi’de yetişenler arasında en büyüğü şüphesiz Ficino’dur. ...

Daha fazla »

Francesco Petrarca

Portrait of Francesco Petrarca (Arezzo, 1304 - Arqua, 1374), Italian writer and poet. Painting by the Italian school, 16th century. [Innsbruck, Schloss Ambras (Castle), Kunsthistorisches Museum Habsburger Portratgalerie (Portrait Gallery)] [11254198]

(1304-1374) İnsanın özü ile bu dünyada yerinin ne olduğunun araştırılmasına Humanizm diyoruz. Bu dönem Hümanizm akımının başında Petrarca var. Grekçe öğrenir, eski yazmaları kurtarmaya ve toplamaya çalışır. Teorik sorunlardan ziyade ...

Daha fazla »

Meister Eckhart

9788810962534

(1260-1327) Ortaçağ sonlarında Rönesans’ın ve dinde reformasyon hareketlerinin başlıca kaynağı giderek güçlenen mistisizm düşüncesidir ve özellikle Alman mistisizmi denebilir. Martin Luther ile birlikte Alman mistisizmini temsil eden Eckhart, bu düşünceye ...

Daha fazla »

Roger Bacon

rogerbacon

(1210-1294) Ortaçağ ile Rönesans arasında bir geçit tipidir Roger Bacon. Ockhamlı William gibi o da bir Fransiskendir. Aristoteles mantığına karşı çıkar. Ona göre bilgiye vardıran yol deney ve deneyleme olmalıdır. ...

Daha fazla »

Ockhamlı William

william-of-ockham

(1285-1347) Şeylerin gerçekte nasıl olduklarına bakmamız ve görmemiz gerekir. Doğal dünyanın bilgisi için bize güvenilir bir temeli ancak gözlem ve deney verir. Ockham denildiğinde akla gelen en tanınmış düşünce, Ockham’ın ...

Daha fazla »

Aquinalı Thomas

St-thomas-aquinas

(1225-1274) Albertus Magnus’un büyük öğrencisidir. Ortaçağ felsefesinin en büyük düşünürüdür. Öğretisi bugün de Katolik Kilisesinin resmi felsefesidir. Ortaçağ felsefesinin ilk parolası “Anlamak için İnanıyorum” idi. Bu önce vahyedilene inanmak, sonra ...

Daha fazla »

Albertus Magnus

V0018152 Albertus Magnus expounding his doctrines of physical science
Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images
images@wellcome.ac.uk
http://wellcomeimages.org
Albertus Magnus expounding his doctrines of physical science in the streets of Paris ca. 1245. Oil painting by Ernest Board.
By: Ernest BoardPublished:  - 

Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

(1193-1280) Ortaçağın en büyük Alman filozofu ve bilginidir. Dominiken tarikatına mensuptur. Albertus Magnus ve Aquinalı Thomas önderliğinde Dominiken tarikatı Aristoteles araştırmalarının odağı olmuştur. Sistemin doruğu olan tanrı, her şeyin nedeni, ...

Daha fazla »

Petrus Abelardus

abelard

(1079-1142) Yaşamının büyük bölümü Paris ve çevresinde geçmiştir. Trajik bir aşk öyküsü vardır. Heloise ve Abelardus birbirlerini gizlice sevmişler ve bir çocuk sahibi olmaları üzerine yine gizlice evlenmişlerdir. Ancak Heloise’in ...

Daha fazla »

Aziz Anselmus

Anselmus_de_Boodt.tif

(1033-1109) 16 yıl Canterbury Başpiskoposluğu yapmıştır. Tanrının varlığıyla ilgili varlıkbilimsel (ontolojik) kanıtlaması ile ünlüdür. O, bu kanıtında Tanrı ile neyi anlatmak istediğimizi sorar. Tanrı ona göre kendisinden daha yetkini tasarlanamayan ...

Daha fazla »

Aziz Augustinus

Antonio_Rodríguez_-_Saint_Augustine_-_Google_Art_Project

(354 – 430) Bugünkü Cezayir topraklarının sınırları içerisinde kalan Hippo kentinde doğdu. Babası pagan, annesi hristiyandı. Gençliğinde hristiyanlığa hiç yüz vermemiş ve Cicero dahil çok sayıda düşünürün eserlerini okumuştur. Maddenin ...

Daha fazla »