En Yakın Etkinlikler

Filozoflar

Bu kategori altında Antik dönemden günümüze filozoflar ve ekoller hakkında özet bilgilere ulaşabilirsiniz. Filozoflar, alt kısmında günümüzden geriye doğru sıralanmıştır. Sağ panelde ise, alt kategorilere ulaşabilirsiniz.

Parmenides ve Elea Okulu

parmenides

Elea, İtalya’nın batı kıyısında, bugünkü Salerno kentinin güneyindeydi. Burası bir Yunan kolonisiydi. Oluş ve değişme felsefesine taban tabana zıt görüşleri Elea’lı bir grup filozof ortaya attı. Böylece felsefe dünyasında varlık konusunda ...

Daha fazla »

Pythagoras

tumblr_oluue6Y0N01rqq7lro1_1280

(M.Ö. 570-497) Sokrates öncesi filozofların en ünlüsüdür. Sisam’da doğdu ve yaşadı, çok yönlü bir dahiydi. Bir sayının karesi, küpü düşüncesini bulan ve böylece geometriyi aritmetiğe ilk uygulayan, notaları bir skala ...

Daha fazla »

Anaksimenes

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Milet Okulu’nun üçüncü ve sonuncu düşünürüdür. (~İ.Ö. 585-528) Ustası Anaksimandros gibi, temel tözün sonsuz olması gereğini savunmuştur. Ancak ona göre arkhe’nin, bir de ruhu (psykhe) vardır. Ruh kavramını felsefeye ilk ...

Daha fazla »

Herakleitos

Filozof Herakleitos

(M.Ö. 540 – M.Ö. 480) Herakleitos, antik çağda oldukça ünlü olan, özdeyişler biçiminde, çok hacimli bir eser yazmış ve götürüp Artemis sunağına bırakmıştır. Yapıt o kadar anlaşılmazdır ki, bu yüzden ...

Daha fazla »

Anaksimandros

Anaximander Anaximandros

(M.Ö.610 – M.Ö.540) Thales’in,  yeryüzünün üzerinde yüzdüğünü iddia ettiği su kütlesini neyin taşıdığı sorusuyla, batıdan yok olan güneşin, ertesi sabah nasıl olup da  doğudan doğduğu sorusuna tatmin edici bir yanıt ...

Daha fazla »

Thales ve Milet Okulu

thales

Miletos, İonia’nın Ege denizine açılan, Yakın Doğu’nun eski, köklü ve uygar ülkeleri ile yapılan ticaretin merkezi, hareketli bir liman kentidir. Miletos’luların kadim Mısır ve Bâbil öğretilerine nüfûz edebilme imkânları felsefenin ...

Daha fazla »