En Yakın Etkinlikler

Diderot

(1713-1784)Diderot, Denis (1713-1784)

Fransız filozof ve edebiyat adamı Denis Diderot, 18. yüzyılın en üretken ve çok yönlü yazarlarından biri ve ünlü Ansiklopedi’nin baş yayıncısıdır. Dış dünyaya ilişkin bilgide duyuların rolünü vurgulamıştır.Bilimsel araştırmada gözlemi ön plana çıkarmıştır ve doğada tek bir nedensel ilkenin iş başında  olduğunu iddia edip deneysel bilimin kaçınılmaz olduğunu söylemiştir.

Siyaset felsefesi açısından tam bir mutlakiyet karşıtıdır ve bir dizi reform planlamıştır.Ahlak görüşünü iki büyük doğal içgüdü üzerine –mutluluk ve yardımseverlik- kurar. Akla olduğu kadar içgüdülere de dayanan bu ahlak anlayışı onun sanat anlayışını da temellendirir. Ona göre sanatın görevi “erdemi sevdirmek ,insanı ahlaki zaaflardan kurtarmaktır”

Bakmak İsteyebilirsiniz...

T.W. Adorno

(1903-1969) Filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör. Toplumbilim, ruhbilim ve müzikbilim alanlarında çalışmıştır. Felsefe ve sosyal ...

Bir cevap yazın