fbpx
En Yakın Etkinlikler
yeniplatonculuk

Yeni Platonculuk

(M.S. 2.yy)plotinus

Hellenistik Roma döneminde ortaya çıkan sonuncu önemli felsefe akımı. Fiziksel olarak kurucusu Ammonius Saccas olmakla birlikte sistematize edilişi Plotinos’a aittir. Tüm Yunan felsefesini tinsel bir şekilde kucaklayan bir sistem kurmayı amaçlamışlardır. Ağırlıklı olarak Platon etkileri taşıdığından bu adla anılır. Pitagoras, ve Orpheos’tan gelen etkilerin yanı sıra Aristoteles ve Stoa felsefesi etkilerini de görmek mümkündür. Tanrı’ya yükseliş ve Bir olanla birleşme sürecinde sistematik ifadesini bulur. Ayrıca Plotinos, Doğu ve Hint bilgeliklerini gerçek yerinde öğrenebilmek için de yolculuklar yapmıştır.

Tanrı’nın saf ve basit olduğunu, bireyin de bütün olduğunu fakat kendisine varlık olmayan şeyler eklemek suretiyle eksildiğini söyler. Bütüne hiçbirşey eklenemez ve ancak değişmeyen bir şey gerçekten var olabilir. Her şeyi aştığı dışında Bir hakkında hiçbirşey söylenilemeyeceği dile getirilir. Plotinos, bir türüm öğretisi geliştirir fakat Tanrı’nın yaratmış olmasının ve herhangi bir eylemin onu sınırlandıracağını söyler ve Platon’un İyi ideası ile güneş arasında kurduğu benzerlikten de faydalanarak ışık nasıl güneşten çıkıyorsa varlıklar öyle türüm ederler Bir’den der. Monist bir görüş söz konusudur ve kötü sadece daha az iyi olmak suretiyle diğer şeylerden farklıdır.

Cisimler ancak, görünmeyen tinsel dünyadan üzerilerine bir parıltı vurursa değer kazanır ve güzel olabilir. Plotinus’un özgün bir başarısı olan estetiğin çıkış noktası budur. Maddeye giren tinsel varlık, – bu noktada Platon ve Aristoteles’in net bir sentezine rastlıyoruz – başka bir deyişle ona şekil veren, form kazandıran idea, cismi güzel yapar. Ruh da çirkin olabilir. O, kendisini maddeye kaptırmış olan, kendini duygulanımlarına sürükleyen ruhtur. Onu güzel yapan ise, akla ve tinsel olana yönelmesidir, erdemlerdir.  Yani ancak ruh, özünü temiz tutmakla, maddeden arınmakla güzel olabilir. Güzellikten pay alması ancak, özü temiz tutması ve kendi bütünlüğüne sahip çıkmasıyla mümkün olabilir.

Özellikle Hristiyan felsefesinde ve İslam felsefesinde Yeni Platonculuğun derin etkilerini görebiliriz. Sonraki dönemlerde Batı ve Doğu mistisizmlerinin başlıca kaynağı olmuştur.

Plotinos’un sonraki dönem öğrencileri arasında Porphyrios, Suriye’de Iamblikos –Iamblikos’un öğrencilerinden biri İmparator Julianus’tur – Atina kolunda da Proklos yer alır.

Kütüphanemizde Bulunan İlgili Kitaplar:

 • Birinci Alkibiades – Platon
 • Devlet – Platon
 • Devlet Adamı – Platon
 • Devlet I -II – Platon
 • Devlet III-IV – Platon
 • Diyaloglar 1 – Platon
 • Diyaloglar 2 – Platon
 • Euthydemos – Platon
 • Euthyphron – Platon
 • Felsefe Tarihi Platon – Frederick Copleston
 • Gorgias – Platon
 • Hipparkhos ve Kleitophon – Platon
 • İdealar Kuramı Platon’un Felsefesi Üzerine Araştırmalar – Dr.Ahmet Cevizci
 • İkinci Alkibiades – Platon
 • İon – Platon
 • Kharmides – Platon
 • Kratylos – Platon
 • Kritias – Platon
 • Kriton – Platon
 • Lakhes – Platon
 • Lysis – Platon
 • Mektuplar – Platon
 • Menon – Platon
 • Mevlana ve Platon – Şefik Can
 • Orfeo Pitagoras Y.Platon – Eduardo Sclure
 • Phaidon – Platon
 • Phaidros – Platon
 • Philebos – Platon
 • Platon Aristoteles – Kostas Topouzis
 • Platon ve Akademia – Jean Brun
 • Protagoras – Platon
 • Savunma – Platon
 • Sofist – Platon
 • Sokrates’in Müdafaası – Platon
 • Sokrates’in Savunması – Platon
 • Şölen – Platon
 • Symposion(Şölen) – Platon
 • Theaitetos – Platon
 • Timaios – Platon
 • Yasalar Cilt I – Platon
 • Yasalar Cilt II – Platon
 • Yedinci Mektup – Platon
 • İsagoge Aristoteles’in Kategorilerine Giriş – Porphyrios
 • Plotinos’un Aşk Kuramı – Zerrin Kurtoğlu

Kütüphanemiz : http://aktiffelsefebursa.org/giordano-bruno-kutuphanesi/

Paylaş

Bakmak İsteyebilirsiniz...

theodoradorno-1

T.W. Adorno

(1903-1969) Filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör. Toplumbilim, ruhbilim ve müzikbilim alanlarında çalışmıştır. Felsefe ve sosyal ...

Bir Cevap Yazın