En Yakın Etkinlikler

Aquinalı Thomas

(1225-1274)

Albertus Magnus’un büyük öğrencisidir. Ortaçağ felsefesinin en büyük düşünürüdür. Öğretisi bugün de Katolik Kilisesinin resmi felsefesidir. Ortaçağ felsefesinin ilk parolası “Anlamak için İnanıyorum” idi. Bu önce vahyedilene inanmak, sonra da bunları akılla kavramak anlamına gelir. Thomas’a göre inanmak ve bilmek iki ayrı bilgi kaynağıdır, başka başka şeyler öğretirler. İnancın sırları akla aykırı değildir fakat üstündedir, aklın kavrama gücünü aşmadadır. Bilgi sadece en yüksek ışığı anlayabilmek için ön koşulları sağlar. Thomas’ın benzetmesiyle : Bilim, inanç tapınağının giriş holüdür ve sadece girişi aydınlatırlar. Devlet doğal bir zorunluluktur, Tanrının istemiş olduğu bir kurumdur ve bu sebeple ona itaat ödevdir. Devletin amacı, erdemli bir yaşayış için insanı yetiştirme ve tanrı ile birleşmeye hazırlamadır. Buna aracılık edecek olan yapı da kilisedir ve bu sebeple kilise, devletten üstündür.

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın