En Yakın Etkinlikler

Ortaçağ Felsefesi

Roma İmparatorluğu’nun M.S. 5. yy’da yıkılmasıyla 15. yy’da Rönesans’ın doğuşu arasındaki 1000 yıllık dönemde Batı Avrupa’da Hıristiyan Kilisesi düşünce olarak etkili oldu. Bir düşünceyi ya da buluşu benimsemeden önce, Hıristiyanlık’la bağdaşmaz olmadığının inananlara garanti edilmesi gerekiyordu. Böylece, Antik kültürün pek çok ürünü uzun yüzyıllar içinde binbir zahmetle Rönesans’ta yeniden ortaya çıkma imkanı bulana dek karanlıklara gömülmüştür.

Marcilio Ficino

(1433 – 1499) Rönesansın ilk yıllarından itibaren Ortaçağ Skolastik Felsefesine karşı olan tavır, 15.yy.da Floransa’da kurulan “Platon Akademisi” ile sistemli çalışmalar biçimini kazanacaktır. Akademi’de yetişenler arasında en büyüğü şüphesiz Ficino’dur. ...

Daha fazla »

Roger Bacon

(1210-1294) Ortaçağ ile Rönesans arasında bir geçit tipidir Roger Bacon. Ockhamlı William gibi o da bir Fransiskendir. Aristoteles mantığına karşı çıkar. Ona göre bilgiye vardıran yol deney ve deneyleme olmalıdır. ...

Daha fazla »

Ockhamlı William

(1285-1347) Şeylerin gerçekte nasıl olduklarına bakmamız ve görmemiz gerekir. Doğal dünyanın bilgisi için bize güvenilir bir temeli ancak gözlem ve deney verir. Ockham denildiğinde akla gelen en tanınmış düşünce, Ockham’ın ...

Daha fazla »

Aquinalı Thomas

(1225-1274) Albertus Magnus’un büyük öğrencisidir. Ortaçağ felsefesinin en büyük düşünürüdür. Öğretisi bugün de Katolik Kilisesinin resmi felsefesidir. Ortaçağ felsefesinin ilk parolası “Anlamak için İnanıyorum” idi. Bu önce vahyedilene inanmak, sonra ...

Daha fazla »

Albertus Magnus

(1193-1280) Ortaçağın en büyük Alman filozofu ve bilginidir. Dominiken tarikatına mensuptur. Albertus Magnus ve Aquinalı Thomas önderliğinde Dominiken tarikatı Aristoteles araştırmalarının odağı olmuştur. Sistemin doruğu olan tanrı, her şeyin nedeni, ...

Daha fazla »

Petrus Abelardus

(1079-1142) Yaşamının büyük bölümü Paris ve çevresinde geçmiştir. Trajik bir aşk öyküsü vardır. Heloise ve Abelardus birbirlerini gizlice sevmişler ve bir çocuk sahibi olmaları üzerine yine gizlice evlenmişlerdir. Ancak Heloise’in ...

Daha fazla »

Aziz Anselmus

(1033-1109) 16 yıl Canterbury Başpiskoposluğu yapmıştır. Tanrının varlığıyla ilgili varlıkbilimsel (ontolojik) kanıtlaması ile ünlüdür. O, bu kanıtında Tanrı ile neyi anlatmak istediğimizi sorar. Tanrı ona göre kendisinden daha yetkini tasarlanamayan ...

Daha fazla »

Aziz Augustinus

(354 – 430) Bugünkü Cezayir topraklarının sınırları içerisinde kalan Hippo kentinde doğdu. Babası pagan, annesi hristiyandı. Gençliğinde hristiyanlığa hiç yüz vermemiş ve Cicero dahil çok sayıda düşünürün eserlerini okumuştur. Maddenin ...

Daha fazla »