fbpx

İlkçağ Felsefesi

Roma’nın Homeros’u : Marcus Tullius Cicero

cicerostatue

Bir hatip, yazar, filozof ve hukuk adamı olduğu kadar iyi de bir politikacı olarak Cicero, onurlu kalmanın oldukça zor olduğu, Roma İmparatorluğu’nun en sancılı zamanlarında Cumhuriyet’ten İmparatorluğa geçiş süreci içerisinde ...

Daha fazla »

Yeni Platonculuk

yeniplatonculuk

(M.S. 2.yy) Hellenistik Roma döneminde ortaya çıkan sonuncu önemli felsefe akımı. Fiziksel olarak kurucusu Ammonius Saccas olmakla birlikte sistematize edilişi Plotinos’a aittir. Tüm Yunan felsefesini tinsel bir şekilde kucaklayan bir ...

Daha fazla »

Stoacılar

stoa-1600x1148

(M.Ö.300) Kıbrıslı Zenon tarafından M.Ö. 300 yılında kurulmuştur ve uzun bir tarihe sahiptir. Bu okul da tıpkı Septik Okul ya da Akademia’da olduğu gibi üç ayrı dönemde incelenir. İlk dönem ...

Daha fazla »

Epikürosçular

epikuros

(M.Ö.306) Helenistik dönemin ilk büyük felsefe okuluydu. Yunanlı düşünür Epiküros tarafından kuruldu. Katkısı özgün ahlak felsefesidir. Felsefe, mutlu bir yaşam için yardımcı olur. Onun hazcılığını belirleyen, acının ortadan kaldırılması anlamındaki ...

Daha fazla »

Septikler

karneades

(M.Ö.3.yy-M.S.3.yy) Kurucusu Pyrrhon’dur. Geçerli bir kanıtlamanın ispat ettiği şey, sonuçların, referansları izlediğidir. Fakat bu, bu sonuçların doğru olduğunu kanıtlamakla aynı şey değildir. Her “ispat” ispatlanmamış öncüllere dayanır ve bu gündelik ...

Daha fazla »

Aristoteles

Aristoteles-a

(M.Ö.384-M.Ö.322) Soyut düşünceden önce, gözlemden ve deneyden başlayan bir felsefe yaklaşımının kurucusuydu. Var olmak onun gözünde, hakkında konuşulabilecek ve tam olarak tanımlanabilecek bir şey olmaktadır. Buna karşın, yetkin olmayan fakat ...

Daha fazla »

Platon

plato

(M.Ö.427- M.Ö.347) Platon’un en iyi bilinen öğretisi idealar kuramıdır. Platon örtük olarak ahlakın ve değerlerin doğasıyla ilgili bu kuramı alarak gerçekliğin tümüne genelleştirdi. Dünyamızdaki istinasız her şeyi, ideal biçimin, zamanın ve mekanın ...

Daha fazla »

Sokrates Sonrası Okullar

ELİS ERETRİYA OKULU  Sokrates’in öğrencisi Elis’li Phaidon tarafından kurulmuş ve daha sonra Menedemos  tarafından Eretriye’ya taşınmış olan okuldur. Daha ahlakla ilgili problemler üzerinde yoğunlaşırlarken, Phaidon daha çok diyalektik süreciyle seçkinleşirken, ...

Daha fazla »

Sokrates

socrates

Felsefeye niteliğini veren temel kavramların sorgulanmasını başlatan ve bilincin, ahlaki varlığın bulunduğu yer olarak ruhtan bahseden ilk kişidir. Kullandığı felsefi yöntem uyarınca önce insanların bilgisizliğini göstermeye daha sonra da özelikle Sofistlerin ...

Daha fazla »

Sofistler

????????????????????????????????????

M.Ö. 450 yılında duyulan talebi karşılamak için ortaya çıkan yeni ve profesyonel bir eğitimciler sınıfının üyeleridir. En ünlüleri arasında Protagoras, Gorgias, Prodikos, Hippias, Antiphon, Thrasymakhus ve Kallikles’in isimleri verilebilir. Felsefi ...

Daha fazla »

Atomcular

5480353202_9197214be4_b

  Atomcular diyerek Abdera Okulu ve genelde iki kişi kastedilir. Leukippos ve Demokritos.  Demokritos, Leukippos’un öğrencisidir ve genellikle eserleri birbirine karıştırılır. Bu sebeple Atomculuk görüşünü bu iki filozofun ortaya koyduğu ...

Daha fazla »

Plüralistler

empedokles

Empedokles ve Anaksagoras gibi bireysel filozoflarla birlikte Atomcu Okul’un temsilcileri olan Leukippos ve Demokritos, kendilerinden önceki monist filozofların evrenin temeline tek bir arkhe koyan düşüncelerinden farklı olarak, varlığın temeline ikiden ...

Daha fazla »