En Yakın Etkinlikler

İlkçağ Felsefesi

Roma’nın Homeros’u : Marcus Tullius Cicero

Bir hatip, yazar, filozof ve hukuk adamı olduğu kadar iyi de bir politikacı olarak Cicero, onurlu kalmanın oldukça zor olduğu, Roma İmparatorluğu’nun en sancılı zamanlarında Cumhuriyet’ten İmparatorluğa geçiş süreci içerisinde ...

Daha fazla »

Epikürosçular

(M.Ö.306) Helenistik dönemin ilk büyük felsefe okuluydu. Yunanlı düşünür Epiküros tarafından kuruldu. Katkısı özgün ahlak felsefesidir. Felsefe, mutlu bir yaşam için yardımcı olur. Onun hazcılığını belirleyen, acının ortadan kaldırılması anlamındaki ...

Daha fazla »

Septikler

(M.Ö.3.yy-M.S.3.yy) Kurucusu Pyrrhon’dur. Geçerli bir kanıtlamanın ispat ettiği şey, sonuçların, referansları izlediğidir. Fakat bu, bu sonuçların doğru olduğunu kanıtlamakla aynı şey değildir. Her “ispat” ispatlanmamış öncüllere dayanır ve bu gündelik ...

Daha fazla »

Sokrates Sonrası Okullar

ELİS ERETRİYA OKULU  Sokrates’in öğrencisi Elis’li Phaidon tarafından kurulmuş ve daha sonra Menedemos  tarafından Eretriye’ya taşınmış olan okuldur. Daha ahlakla ilgili problemler üzerinde yoğunlaşırlarken, Phaidon daha çok diyalektik süreciyle seçkinleşirken, ...

Daha fazla »

Sokrates

Felsefeye niteliğini veren temel kavramların sorgulanmasını başlatan ve bilincin, ahlaki varlığın bulunduğu yer olarak ruhtan bahseden ilk kişidir. Kullandığı felsefi yöntem uyarınca önce insanların bilgisizliğini göstermeye daha sonra da özelikle Sofistlerin ...

Daha fazla »

Sofistler

M.Ö. 450 yılında duyulan talebi karşılamak için ortaya çıkan yeni ve profesyonel bir eğitimciler sınıfının üyeleridir. En ünlüleri arasında Protagoras, Gorgias, Prodikos, Hippias, Antiphon, Thrasymakhus ve Kallikles’in isimleri verilebilir. Felsefi ...

Daha fazla »

Plüralistler

Empedokles ve Anaksagoras gibi bireysel filozoflarla birlikte Atomcu Okul’un temsilcileri olan Leukippos ve Demokritos, kendilerinden önceki monist filozofların evrenin temeline tek bir arkhe koyan düşüncelerinden farklı olarak, varlığın temeline ikiden ...

Daha fazla »

Ksenophanes

  (M.Ö. 569 – M.Ö.477) M.Ö.6. yy.ın sonlarına doğru yıldızı parlayan Ksenophanes, ömrünün büyük bir kısmını Güney İtalya’da geçirdi. Kendi bilgimiz olarak kabul ettiklerimiz dahil, insanın şeylerle ilgili görüşlerinin kendi ...

Daha fazla »

Parmenides ve Elea Okulu

Elea, İtalya’nın batı kıyısında, bugünkü Salerno kentinin güneyindeydi. Burası bir Yunan kolonisiydi. Oluş ve değişme felsefesine taban tabana zıt görüşleri Elea’lı bir grup filozof ortaya attı. Böylece felsefe dünyasında varlık konusunda ...

Daha fazla »

Pythagoras

(M.Ö. 570-497) Sokrates öncesi filozofların en ünlüsüdür. Sisam’da doğdu ve yaşadı, çok yönlü bir dahiydi. Bir sayının karesi, küpü düşüncesini bulan ve böylece geometriyi aritmetiğe ilk uygulayan, notaları bir skala ...

Daha fazla »

Anaksimenes

Milet Okulu’nun üçüncü ve sonuncu düşünürüdür. (~İ.Ö. 585-528) Ustası Anaksimandros gibi, temel tözün sonsuz olması gereğini savunmuştur. Ancak ona göre arkhe’nin, bir de ruhu (psykhe) vardır. Ruh kavramını felsefeye ilk ...

Daha fazla »

Anaksimandros

(M.Ö.610 – M.Ö.540) Thales’in,  yeryüzünün üzerinde yüzdüğünü iddia ettiği su kütlesini neyin taşıdığı sorusuyla, batıdan yok olan güneşin, ertesi sabah nasıl olup da  doğudan doğduğu sorusuna tatmin edici bir yanıt ...

Daha fazla »