En Yakın Etkinlikler

Rasyonalizm (Akılcılık)

Kilisenin düşünce üzerindeki yetkesi nihayet gevşediğinde, pek çok insan sadece aklın kullanılmasıyla dünyanın bilgisine ulaşabileceğine inanmaya başladı. Felsefede bu gelişme ‘Akılcılık’ ( Rasyonalizm) olarak bilinir.
Akılcılık, Descartes’la başlamıştır. Diğer önemli akılcılar Spinoza ve Leibniz’dir. Descartes ile Leibniz en yetenekli matematikçiler arasındaydı. Matematik, onlara gerçekten güvenilir bilgi için ideal bir model sağlayabilir gibi görünüyordu. Kendileri gibi matematikçilerin yeni keşiflerde bulunmalarını ve yeni bilgiler edinmelerini sağlayan yöntem insanın dünyayı anlama çabalarına uygulanabilirse dünyanın tam olarak açıklanabileceğine inanıyorlardı.

Leibniz

(1646-1716) Leibzig Üniversitesi’nde görev yapan bir ahlak felsefesi profesörünün oğludur. 21 yaşında profesörlük teklifi almış ancak hayat adamı olmak istediğinden bunu geri çevirmiştir. Meslek yaşamının büyük bir bölümünü, bir saraylı, ...

Daha fazla »

Spinoza

(1632 – 1677) 1632’de Amsterdam’da bir yahudi ailede dünyaya geldi. Ortodoks bir yahudi olarak yetişti ve eğitim gördü. Fakat heterodoks görüşlerinden dolayı 24 yaşında Yahudi cemaatinden çıkarıldı. Bu sırada İbranice’de ...

Daha fazla »

Rene Descartes

(1596-1650) 1596 yılında Fransa’da doğru. Modern felsefenin kurucusu olarak ün kazanmıştır. Cizvitlerin elinde felsefe ve matematik dahil mükemmel bir eğitim aldı. Hollanda’ya yerleşti, burada ‘Yöntem Üzerine Konuşmalar’, ‘Meditasyonlar’ ve ‘Felsefenin ...

Daha fazla »