En Yakın Etkinlikler

Deneycilik

Akılcılığa karşı deneycilik olarak bilinen asıl tepki Britanya adalarında boy verdi. Güvenilir bilgiye aklımızla erişebileceğimizi savunan akılcılar, duygusal deneyimlere bilginin kaynağı olarak itibar etmemişlerdi. Deneyciler bunu reddettiler. Dış dünyaya dair bilginin yalnız duyular aracılığıyla bize ulaşabileceğini ileri sürdüler. Akla, bu bilgiyi değerlendirmek, düzenlemek, ondan çıkarımlarda bulunmak ve başka şeylerle ilişkisini kurmak gibi hayati bir görev düşüyordu : ama verilerin ilk kaynağı, duyusal deneyimlerimizden başkası olamazdı. O tarihten itibaren bu ilkeye bağlılık İngilizce konuşan dünyada felsefenin büyük bölümüne egemen oldu.

Rousseau

(1712-1778) Rousseau, yargılarımızı akıldan çok duyguların gereklerine dayandırmamız gerektiğini söyleyen ilk Batılı filozoftu. Rousseau, Batı’nın felsefe düşüncesinin ana akımına,  üç devrimci fikir soktu. En önemli fikri Toplum Sözleşmesi anlayışıdır. Bu, ...

Daha fazla »

Voltaire

(1694-1778) Yeni bilimin ve yeni liberalizmin devrimci içerimlerinin Kıta Avrupası’nda yaygınlaşmasında herkesten çok Voltaire’in payı vardır. Voltaire iki yıl İngiltere’deki sürgünden sonra Fransa’da kalarak kendini Newton’un temsil ettiği yeni bilimle ...

Daha fazla »

Burke

(1729-1797) Gelişmiş bir toplumda gelenek, kuşaklar boyu birikerek gelen bilgeliği ve deneyimi cisimleştirdiğinden, eylemlere kılavuzluk etmek bakımından her hangi bir kişinin görüşlerinden çok daha güvenilirdir. Burke’un görüşüne göre, gelişmiş bir ...

Daha fazla »

David Hume

(1711 – 1776) Matematik dışında hiçbir şeyi kesin olarak bilmiyoruz. Fakat yaşamak da zorundayız ve yaşamak eylemektir. Bütün eylemler, gerçeklikle ilgili varsayımlara dayanmak zorundadır. David Hume, Berkeley’in ilkesini ona karşı ...

Daha fazla »

Berkeley

(1685 – 1753) Berkeley, felsefesini Locke’nin sisteminin üzerine kurar. Locke’nin sistemi birbirine çok aykırı çığırlara yol açmıştır. Bu öğreti bir yandan materyalizme doğru, diğer yandan da bunun tam tersi olan ...

Daha fazla »

John Locke

(1632 – 1704) Locke İngiltere’de Bristol yakınlarında Wrington’da doğdu. Oxford Üniversitesi’nde tıp okudu. Skolastik Felsefe’den hoşlanmakta ancak Descartes’in eserlerindeki açıklık ile sağlamlılığın yeni doğa bilimine dayanmasını beğenmektedir. İngiliz Aydınlanması’nı dolayısıyla ...

Daha fazla »