En Yakın Etkinlikler

Alman Filozoflar

1780’lerle 1880’ler arasında Almanca konuşulan dünyada felsefede eski Yunanlıların zamanından beri görülmemiş bir canlanma yaşandı. İlk adım Kant’la başladı. Schoppenhauer, Kant’ın çalışmalarını genişletti, zenginleştirdi. Fichte ve Schelling de Kant’ı çıkış noktası olarak aldılar. Hegel, bir mutlak idealist felsefe ortaya koydu. Marx, Hegel’in felsefesinin çerçevesini ve sözcük dağarcığını devraldı ama idealist değerlerin yerine materyalist değerleri koydu. Nietzsche mevcut ahlaka yüklendi. Günümüzün en yeni gelişmelerinden bazıları temellerini bu filozofların ortaya koyduğu düşüncelerden almaktadır.

Nietzsche

(1844-1900) Babası ile her iki büyükbabası Luther Kilisesinde papazdı. 20’li yaşlarının ortalarında profesör oldu. Onu filozof yapan Schoppenhauer’i okuması oldu. Ona öykünerek akademik yaşamından vazgeçti; basit, yalnız bir yaşam sürdü. ...

Daha fazla »

Karl Marx

(1818-1863) Almanya’nın Trier kentinde doğdu. Önce hukuk, sonra felsefe ve tarih eğitimi aldı; doktora tezini eski Yunan felsefesi üzerine hazırladı. Dine açıkça düşman olması yüzünden, akademik meslek yaşamı sona erdi. ...

Daha fazla »

Hegel

(1770-1831) Stuttgart’ta doğdu. Schelling’in Tübingen Üniversitesi’nde önemli arkadaşlarından biriydi. Schelling düşünsel açıdan daha erken gelişmişti. Hegel’in felsefesi Schelling’in felsefesinden yarım kuşak sonra geldi ve ondan çok etkilendi. Hegel önce öğretmenlik, ...

Daha fazla »

Schelling

(1775-1854) Luther’ci bir papazın oğlu olarak Almanya’da doğdu. İki yaşındayken babası Doğu Dilleri profesörü oldu. Seçkin bir eğitim gördü. Genç yaşta felsefeye ilgi duydu ve 23 gibi çok genç bir ...

Daha fazla »

Fichte

(1762-1814) Taşra’da mütevazi şartlarda doğdu. Kaz güderdi. Bir Pazar günü vaazı kaçıran zenginlerden biri ondan birkaç cümle ile özet yapmasını istedi. Özetten etkilenen soylu beyefendi onu himayesine alarak önce Luther’ci ...

Daha fazla »

Arthur Schopenhauer

(1788-1860) 1788 yılında, Danzig’de doğdu. Bu kent şu an Polonya’ya bağlıdır. Ticaret ile uğraşan zengin bir ailesi vardı. Aile işine girmeyi reddetti ve şahsi gelirini kurumsal olmayan  eğitiminde ve yazı ...

Daha fazla »

Kant

(1724-1804) Doğu Prusya’da bir taşra kenti olan Königsberg’de doğdu ve bütün yaşamı boyunca da buradan hiç ayrılmadı. Hiç evlenmedi; olaysız ve tekdüze bir yaşam geçirdi. Königsberg’liler saatlerini, Kant’ın günlük yürüyüşü ...

Daha fazla »