En Yakın Etkinlikler

Ludwig Wittgenstein

(1889-1951)wittgenstein

Wittgenstein Viyana’da doğdu. Dörtte üçü Yahudi olan ailesi Avusturya’nın en zengin çelik patronuydu ve Ludwig’e bir servet kaldı. Nazi döneminde Avusturya’ya dönemedi. Filozof olarak meslek yaşamının büyük bölümünü Cambridge’de geçirdi ancak almanca yazdı. Dört kardeşinden üçü intihar etti. Hayatta olan kardeşi uluslararası üne sahip bir piyanistti ancak I. Dünya savaşında sağ kolunu kaybetti. Ludwig sağlam bir fizik ve matematik eğitimi aldı. Russell’in ‘Matematiğin Temelleri’ adlı eserini okudu ve onunla felsefe çalışmak için Cambridge’e gitti.

Felsefesi için birbiriyle uzlaştırılamayan iki ayrı dönemde bahsedilir:

Felsefi problemleri dil problemine indirgeyen sisteminde dilin kapsamını ve sınırlarını belirleme sorununu ele alır. Dili kullanma ve anlama yaşamın özünü oluşturan dokudur. Çünkü dil düşünceyi ifade ettiği için düşüncenin sınırlarına dair bir araştırmadır da. Dil ve düşünce arasındaki ilişki ortak bir mantıksal formu paylaşmalarını gerektirir. Bu form dünyada bulunmadığı için de dilde resmedilemez. Ahlaki ilişkiler ve metafiziksel konular hiçbir şeyin söylenemeyeceği sessiz kalınması gereken konulardır. İkinci döneminde ise dili araç olarak görür. Felsefe bir teori değil bir faaliyettir. Yapılan bir şeydir. Felsefenin geleneksel problemi kötü formüle edilmiş anlamsız problemlerdir. Bu kafaları karıştırmaktan başka bir işe yaramaz .Bu sebeple felsefenin görevi kafası karışmış kişiye dil oyunun kuralını öğretmektir.

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın