En Yakın Etkinlikler

Nietzsche

(1844-1900)friedrichnietzschep

Babası ile her iki büyükbabası Luther Kilisesinde papazdı. 20’li yaşlarının ortalarında profesör oldu. Onu filozof yapan Schoppenhauer’i okuması oldu. Ona öykünerek akademik yaşamından vazgeçti; basit, yalnız bir yaşam sürdü. Henüz kırklarındayken frenginin sebep olduğu bir akıl hastalığına yakalandı.

Sisteminin temelinde yozlaşmış olduğunu söylediği Hristiyan ahlakına yaptığı eleştiri yatar. Ona göre Hristiyanlık ve kilise insanları pasifliğe itmekte ve eylemsizleştirmektedir. Oysa insan varlığının temelinde “Güç İstenci” bulunmaktadır. Canlı olanın bulunduğu her yerde güçlü olma isteği köklenir. Bu durum kendini hiçbir sınır tanımadan her tarafa saldırmak şeklinde gösterir. Fakat bu hayvani ve vahşi olan bir şeydir. Oysa insanı insan yapan şey kendinde ki bu istenci korumak ve yönlendirmek yeteneğidir, der. Bunu yapabilen insan tipi “Üst İnsan”dır. Üst insan zorluğu ne olursa olsun değerleri sorgulamadan kabul etmeye boyun eğmez. O, kendi değerlerini kendi inşa edebilir niteliktedir. Bir diğer insan tipi olarak bahsettiği insan tipi olan “Sürü İnsan”ı ise nihilizm içinde kaybolan ve o yanılgıları kendi gerçekliği sanan ve her şeyi olduğu gibi kabul eden insandır. Kendi değerlerimizin yaratıcılarının biz insanlar olduğunu bir kez kavrarsak, en uygun değerleri seçmekte özgür olduğumuzun ayırdına varırız ve bizi hayvan krallığından çıkartmış ve uygarlığı yaratmış olan değerleri seçeriz.

Zincirlerden kurtulmak mümkündür, mağaranın ağzına kadar gelinebilir fakat mağaradan çıkmak mümkün değildir, der.

“Zamanın akışı, engin, kozmik bir dairesellik çizer; daha önce olmuş her şey, çok büyük bir zaman aralığının ardından eninde sonunda dönüp gelecektir.

Kütüphanemizde Bulunan İlgili Kitaplar:

 • Ahlakın Soykütüğü Üzerine – Friedrich Nietzsche
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt – Friedrich Nietzsche
 • Deccal – Friedrich Nietzsche
 • Ecce Homo – Friedrich Nietzsche
 • İyinin ve Kötünün Ötesinde – Bir Gelecek Felsefesini Açış – Friedrich Nietzsche
 • Tarih Üstüne – Friedrich Nietzsche
 • Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe – Friedrich Nietzsche
 • Nietzsche Ağladığında – Irvin D.Yalom
 • Nietzsche Hayatı ve Felsefesi – Baha Tevfik
 • Nietzsche ve İnsan – İoanna Kuçuradi
 • Nietzsche Yaşamı ve Felsefesi – Jules Chaix-Rum

Kütüphanemiz : https://aktiffelsefebursa.org/giordano-bruno-kutuphanesi/

 

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın