En Yakın Etkinlikler

August Comte

(1798-1857)augustecomte2

Pozitivizm akımının kurucusudur. Comte’ye göre felsefe duyularımızın bize sağladığı bilgilerden yola çıkmalı. Pozitivizmi yalnızca bir felsefi anlayışı değil, toplum problemi için temelli bir çözüm olarak öne sürer. Ona göre yapıcı olan, yalnızca olguları gözlemleyerek tasvir etmektir. Pozitivizmin en önemli özelliği doğanın mutlak bir amacı olduğu fikrini reddetmesidir. Pozitivizm ikinci olarak varlıkların özünü içsel nedenlerini bulmak çabasından vazgeçer. Bu sayede sadece olguları araştırmak varlıklar arasındaki sabit ilişkileri gözlemlemek gerekir. Bu da ancak gözlem ve deney yoluyla olur. Comte’ye göre toplumun statik yönü mülkiyet, dil ve din gibi toplumun durağan yönlerinden oluşur. Toplumun dinamik yönü ise o toplumun ilerleme gücüdür. İlerleme de düşüncedeki ilerlemedir. Bu ilerleme düzgün, doğrusal bir ilerlemedir. Ona göre pozitif bilgi, tarihsel evrim sonucunda insan zihninin ulaştığı en yüksek düzeydir. İnsanoğlu, bu düzeye üç dönemden geçerek gelmiştir. Teolojik, metafizik ve son olarak pozitif dönem.

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın