En Yakın Etkinlikler

Septikler

(M.Ö.3.yy-M.S.3.yy)

Kurucusu Pyrrhon’dur. Geçerli bir kanıtlamanın ispat ettiği şey, sonuçların, referansları izlediğidir. Fakat bu, bu sonuçların doğru olduğunu kanıtlamakla aynı şey değildir. Her “ispat” ispatlanmamış öncüllere dayanır ve bu gündelik yaşam için olduğu kadar mantık, matematik ve bilim için de doğrudur. O halde tavır yargıyı askıya almak olmalıdır. Bunun sonucu olarak bir sarsılmazlık elde edilecektir. Bu sebeple bilge kişi sadece kayıtsız değil aynı zamanda duyarsız olmalıdır. Daha sonraki temsilcilerinden önemli isimler Karneades, Arkesilaos, Empirikus’tur.

Sonraki dönemlerde septik düşünce daha yumuşak bir ifadeyle, gündelik yaşamda, asla sahip olamayacağımız belli bir kesinlik derecesi talep etmemekle, öyle olmadıkları zaman bile kuşkucu yaklaşmak arasında bir orta yol tutturmak zorunda olmaktan bahseder.

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın