En Yakın Etkinlikler

Sokrates Sonrası Okullar

ELİS ERETRİYA OKULU

 Sokrates’in öğrencisi Elis’li Phaidon tarafından kurulmuş ve daha sonra Menedemos  tarafından Eretriye’ya taşınmış olan okuldur. Daha ahlakla ilgili problemler üzerinde yoğunlaşırlarken, Phaidon daha çok diyalektik süreciyle seçkinleşirken, Menedemos erdemle bilgeliğin birlikteliğini savunmuştur.

MEGARA OKULU 

Sokrates’in ilk öğrencilerinde biri olan Eukleides’in kurmuş olduğu Megara Okulu ve temsilcileri Megaryanlar olarak da bilinir. Daha önceleri Parmenides ve onun düşüncesiyle de tanışan Eukleides, onun görüşleriyle Sokrates’in ahlak anlayışı arasında bir sentez yapmıştır. Buna göre, erdemin bir olduğunu savunmuş ve dolu, sürekli  bir bütün olarak tasarlanan Biri İyiye eşitlemiştir. Okulun felsefesi daha sonra Eubilides’in etkisi altında bir görüşü ya da tezi saçmaya indirgeme yoluyla çürütmek üzere tasarlanmış akıl yürütme ve argümanlara dayanan bir yapıya bağlı kalarak gelişmiştir. 

KİRENE OKULU 

Bireyin hazzı ahlaki eylemin biricik ölçütüdür. Okulun kurucusu Aristippos, Sokrates’in öğretisinin mutlulukçu boyutundan etkilenmiş aynı zamanda muhtemelen Protagoras’ın relativist görüşlerinin de etkisinde kalarak hazlar arasında niteliksel bir ayrım yapamamıştır. Her haz, iyidir ve aralarındaki tek fark hazzın şiddetinden kaynaklanır. Şimdiki anda bulunurlar ve bu sebeple maddi hazlar daha değerlidir. Bilgi de sadece mutluluk için bir araçtır. Aristippos, aynı zamanda Hedonizm’in kurucusu sayılır.

 KİNİKLER OKULU 

Sokrates’in öğrencilerinden, yeni bir ahlak anlayışı ve yaşam biçimi geliştirmiş olan Antisthenes tarafından kurulmuştur. Mutluluk için erdem tek başına fazlasıyla yeterlidir ve başka hiçbirşeye gerek yoktur. Özellikle erdem, dünya nimetleri ve hazları karşısında bağımsız olabilmektir. Bunun dışında insanların değer verdikleri hiçbir şeye saygı beslememişlerdir. Erdemden başka iyi olmadığı gibi, erdemsizlikten başka kötü de yoktur. Antisthenes’e göre felsefenin işi mutlu olmak için doğaya uygun olan çabaları seçmekten başka bir şey değildir.  Dış durumların hiçbir önemi yoktur; bilge kişi, kölelikte bile özgürdür. Antisthenes’le birlikte en çok tanınan Kinik, bir fıçı içinde yaşayan Diogenes’dir.

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın