En Yakın Etkinlikler
????????????????????????????????????

Sofistler

M.Ö. 450 yılında duyulan talebi karşılamak için ortaya çıkan yeni ve profesyonel bir eğitimciler sınıfının üyeleridir. En ünlüleri arasında Protagoras, Gorgias, Prodikos, Hippias, Antiphon, Thrasymakhus ve Kallikles’in isimleri verilebilir. Felsefi bir okuldan ziyade toplumda yol göstericiliğe duyulan açlıktan faydalanarak kendilerine bir meslek ve yaşam biçimi üretmiş olan ve para karşılığı ders veren gezginlerdi.

En belirgin tarafları her şeye yönelik eleştirel tavırdır. Kurumlara, toplumun siyasi ve hukuksal temellerine ve dine yöneltilen eleştirilerden meydana gelir. Zaten örneğin Kant’ın, felsefi düşüncenin gelişimi açısından zorunlu olan bilgi güçlerine ilişkin eleştirel tavrından farklı yapıda olan bu tavır, pek çok zaman fazlasıyla aşırıya kaçarak kurumu tümüyle ortadan kaldırma sonucu verebilmiştir.

Şeylerin tıpkı insanlara göründüğü gibi olduğunu savunarak bilginin temeline algıyı yerleştirmiş ve böylece bilginin göreli olduğunu belirtmişlerdir.

 “İnsan, her şeyin ölçüsüdür”     Protagoras

 Hepsinin birer eğitimci olmaları açısından rölativist tavırları çelişki yaratsa da yine de siyasetin ya da insanlar arasında iletişimin en iyi bir biçimde nasıl yapılacağını öğretme iddiasında bulunmuşlardır. Eğitimlerinde retorik ağırlıklıdır ve o dönemde Atina’da demokrasi olduğunu düşünürsek, hangi yönetimin ya da hangi yasanın iyi olduğunu bilmek yeterli olmayıp bir de bunu ikna edici bir şekilde tartışabilme ihtiyacı vardır.

Kuşkucu tavırlarının yanında kimi zaman bilinemezcilik inancıyla da bilginin değersiz olduğunu savunan bir nihilizme kaymışlardır.

Kütüphanemizde Bulunan İlgili Kitaplar:

  • Sofist – Platon

Kütüphanemiz : https://aktiffelsefebursa.org/giordano-bruno-kutuphanesi/

 

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın