En Yakın Etkinlikler

Kant

(1724-1804)kant

Doğu Prusya’da bir taşra kenti olan Königsberg’de doğdu ve bütün yaşamı boyunca da buradan hiç ayrılmadı. Hiç evlenmedi; olaysız ve tekdüze bir yaşam geçirdi. Königsberg’liler saatlerini, Kant’ın günlük yürüyüşü sırasında pencerelerinin önünden geçişine göre ayarlarlardı. Kişi olarak, neşeli, zarif ve hoşsohbet biriydi. Konuklarını hoş tutardı, akşam yemeklerinde hiç yalnız olmazdı. Dersleri sunuşundaki parlaklık dillere destandı. Büyük bir filozof ve bir akademisyendi. 57 yaşında bütün zamanların en büyük kitaplarından biri olarak kabul edilen ‘Saf Aklın Eleştirisi’ni yayımladı. 1788’de ‘Pratik Aklın Eleştirisi’ ni, 1790’da da ‘Yargının Eleştirisi’ni yayımladı. Diğer önemli eserleri ‘Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi’ ve ‘Prolegomena’dır.

Kant’a göre ister bir algı, duygu, bellek, ister bir düşünce ya da ne olursa olsun, herhangi bir biçimde kavradığımız herşeyi, bedensel araçlarımızla; yani beş duyumuzla, beynimizle ve merkezi sinir sistemimizle kavrarız. O nedenle, biz ancak bu araçların temas ettiği şeyleri yaşantılayabiliriz. Fakat, bu araçların temas etmediği bir şey, bizim için deneyim haline gelemez, çünkü onu kavramamızın bir yolu yoktur. Bir yanda, bize göründüğü gibi bir şeyler -fenomenler dünyası-  vardır. Bizim bilebileceğimiz dünya budur. Öte yanda -numenler dünyası- yani kendinde şeyler dünyası vardır.  Bu numenler dünyasıyla ilgili her şey ‘aşkın’ şeylerdir.

Çok sayıda süreç nedensel olarak birbirleriyle bağlantılıdır ve matematik eşitliklerle ifade edilebilecek düzenli ve öngörülebilir biçimlerde etkileşimde bulunur. Gerçek bir nesnenin varlığını, mekan dışında ya da hareket ediyorsa zaman dışında kavrayamayız. Mekan ve zaman, duyarlığımızın biçimleridir; onlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyi algılayamaz ya da kavrayamazdık.

Kant, irademizin özgür olduğuna inanıyordu. İrademizin özgür eylemlerinin, fenomenler dünyasında değil, bilimsel anlama yetisinin ulaşamayacağı kısmında, yani numenler dünyasında yer aldığını düşünüyordu.

Kant ahlak anlayışını özgürlük problemi çerçevesinde kurar. Ahlak anlayışının temelinde “iyi isteme”, “karşılıksız olarak eyleme” ve “ödevden dolayı isteme” kavramları bulunur. Ödevden dolayı isteme “Evrensel Ahlak Yasası”nın kendisidir. Ahlak anlayışının adı Ödev Ahlakıdır. Dolayısıyla rölativ(göreceli) görüşlerin aksine herkes için geçerli bir ahlak yasasının olabileceğini iddia etmiştir.

“Öyle eyle ki; eyleminin arkasında yatan ilke herkes için geçerli bir ahlak yasası olsun”.

Sitemizde bulunan Kant ile ilgili makaleler:

Ahlakın Metafiziği – Kant

 

.

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın