En Yakın Etkinlikler

Schelling

(1775-1854)

Luther’ci bir papazın oğlu olarak Almanya’da doğdu. İki yaşındayken babası Doğu Dilleri profesörü oldu. Seçkin bir eğitim gördü. Genç yaşta felsefeye ilgi duydu ve 23 gibi çok genç bir yaşta Jena’da profesör oldu. Ün kazandı ve 31 yaşında adının önüne ‘von’ ünvanı aldı. Çeşitli nedenlerden ötürü 35 yaşında yazdıklarını yayınlamayı bıraktı; uzun yıllar ders vermeye ve yazmaya devam etti. 80 yaşında öldü.

Kant’ a göre teleoloji (ereklilik, her şeyin bir amaca yönelik olması düşüncesi)  ancak bir yöntem işidir. Fichte de doğaya bir bu kavramı uygulamayı reddeder. Schelling ise yalnız organik doğayı değil bütün doğayı teleolojik bir yapı olarak anlar. Ona göre tüm evren bilinçsiz bir zekanın yaratmasıdır. Bu yaratıcı zekanın kendisi de gelişir ve gelişirken her birinde doğanın türlü yaratmalarının şekil kazandıkları çeşitli basamaklardan geçer. Bu sürecin en yüksek basamağı bilinçli bir zeka taşıyan insandır. Evreni bilincin uyku durumundaki derecesinden  açık ve seçik olanına doğru bir sıralanma sayan Leibniz’e uymaktadır.

Schelling felsefesinin gelişmesindeki evrelerden biri özdeşliktir. Doğa ile tin (spirit,ruh) özdeştir.Bizdeki tin ile dışımızdaki doğa özce birdirler. Bu düşünceyi filozof bütün doğa ilkesine de uygular. Burada organik ve anorganik varlıklar arasında artık öz ayrılığı yoktur. En kaba fiziki varlıkta bile hayat gizlidir. Bütün doğa baştan aşağı canlı bir organizmadır. Bir organizasyondur.

Ona göre:

  • Doğa bir birliktir
  • Doğa bir durum değil, her zaman oluş halinde bir süreçtir
  • İnsan, doğanın bütünleyici bir parçası olarak bu süreç içinde doğmuştur

Doğanın en yüksek yaratımı olan insanın kendisi de yaratıcı bir varlıktır; sanatı yaratır.En iyi sanat örneklerinde insan kendi varlığının derinliklerini keşfeder ve anlamlandırır. İnsan doğanın bütünleyici bir parçası olduğundan aslında bu yaratıcı sanatta doğa kendi en derin bilincine varır.

Önemli eserleri: Felsefenin İlkesi olarak Ben Üzerine, Doğa Felsefesi Üzerine Düşünceler, Transandartal İdealizm Sistemi, İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine Felsefi Araştırmalar

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Delia Steinberg Guzman

İspanyol vatandaşı olan Guzman, 1943 yılında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Altı yaşında müzik ...

Bir cevap yazın