En Yakın Etkinlikler

Aktiffelsefe’den Felsefe ve Sağlık Sempozyumu

Aydınlanmış Bakış Açıları, Felsefe ile Güçlendirilmiş Sağlık Anlayışı

4. Felsefe ve Sağlık Sempozyumu 3 Haziran Cumartesi günü Manisa’da ilgili bir katılımla gerçekleşti.

İki yılda bir Aktiffelsefe Kültür Derneği Sağlık Araştırma Grubu tarafından felsefe ve sağlık arasındaki bağları ortaya çıkartmak amacıyla düzenlenen sempozyum bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesinde hekimler, eczacılar, hemşireler, tıp öğrencilerinin, ayrıca sağlık ve felsefe konusunda bilinçlenmek isteyen 59 kişinin katılımı  ile gerçekleşti.

Sempozyumun bu yılki konuları “tıp etiği, tıbbu’r ruhani geleneği, bütünsel tıp, Hipokratik gelenek, felsefeyle iyileşme” genel başlıkları altında toplandı. 4 bölümde gerçekleşen ufuk açıcı sempozyum programının detayları şu şekilde gerçekleşti.

1. Oturum – Tıp Etiği Paneli
Konular ve konuşmacılar: 

1.   Günümüzde tıp etiğinin uygulanma zorluklarına ilişkin görüşler – Prof. Dr. C Üstün (Ege Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD)
2.   Hipokratik Tıp Etiğinden Biyomedikal Etiğe – Doç. Dr. Cemal H. Güvercin (Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD)

2. Oturum – Panel: Tıbb-ı Ruhani geleneği
Konular ve konuşmacılar: 

1.    İslam Düşünce geleneğinde Tıbb-ı Ruhani -Prof. Dr. Enver Uysal (Bursa Uludağ Ü., İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.)​
2.   Ebu Bekir er- Razi ve Tıbbu’r Ruhani’sinin Tıp Hermeneutiği Bağlamından Anlamı -Doç. Dr. Mehmet Ulukütük (Bursa Teknik Ü., İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi)
3.   Tıbbı Ruhani – Kınalızade Ali Efendi örneği -Dr. Filiz Toprak

3. Oturum – Bildirimler Oturumu
Konular ve konuşmacılar:

1.    Beauchamp ve Childress’in Tıp Etiği İlkeleri Açısından Palyatif Bakım Kavramının Değerlendirilmesi – Arş. Gör. Seçil Özçiftçi (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
2.   Tercüme Faaliyetlerinden Hareketle: İslam Medeniyetinde Ve Osmanlı Döneminde Tıbbî (B)İlimler -Nergis Uzun
3.   Hipokratik Korpus “Antik Tıp” Kitabı’nın Modern Yorumu -Dt Filiz Kartal

 

4. Oturum – Bütünsel Tıp Oturumu
Konular ve konuşmacılar: 

1.   Homeopati ile ilgili bilimsel araştırma sonuçlarının sunulması – Doç. Dr. Adalet Kutlu
2.   Homeopati Felsefesi, Dünya’da ve Türkiye’de Homeopati – Dr. Homeopat Gamze Arpacı
3.   Sağlık Felsefesinin Geçmişi ve Yeni Bir Bakış Açısı İhtiyacı -Dr. Mahmut Şansal

5. Oturum – Konferans: Kendini İyileştirmek
Konu ve konuşmacı: 

1.   Felsefeyle İyileşmek – Dr. Anıl Aydın
Gün boyu katılımcılar Aktiffelsefe Kültür Derneği Sağlık Araştırma Grubunun hazırlamış olduğu “Bütünsel Tıp Sergisini” de gezme imkanı buldular.

Aktiffelsefe Kültür Derneği Sağlık Araştırma Grubu ve sempozyum ile ilgili daha fazla bilgi için: www.felsefevesaglik.com ve www.aktiffelsefe.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Bakmak İsteyebilirsiniz...

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Paylaşım Dizisi

Bir cevap yazın