En Yakın Etkinlikler

Modern Dünyada Kadim Bilgelik – Konfüçyus / Yu Dan

İki bin beş yüz yılı aşkın bir süre önce, Konfüçyüs’ün öğrencileri, onun yaşamı ve öğretileriyle ilgili bulabildikleri tüm bölük pörçük yazıları toplamışlar ve bu kayıtları birleştirip düzelttikten sonra “Konfüçyüs’ten Seçmeler” adı altında bir araya getirmişlerdir. Yu Dan, Çin televizyonunda yayınlanan Konferans Salonu adlı televizyon programında Konfüçyüs’ün Seçmelerinden oluşan bilgelik dersleri vermeye başladıktan sonra “Modern Dünyada Kadim Bilgelik” adlı kitabı yazar.

“Modern Dünyada Kadim Bilgelik” önsöz ve altı bölümden oluşur. Birinci bölüm olan Gökyüzü ile Yeryüzünün Yolu’nda batının yaradılış hikayesinden farklı olan Çin yaratılış hikayesi yer alır. “Konfüçyüs’ün Seçmeleri”nde Konfüçyüs’ün öğrencileriyle olan diyalogları, onun nasıl bir öğretmen olduğunu gösterir. O bir yol göstericidir ve öğrencilerinin kendi çözümlerini üretmesi için yardımcı olur. Öğrencileriyle görüş alışverişi yaparak gökyüzü, yeryüzü ve insanlıktan oluşan üç Alem’in nasıl bir arada parlayıp yükseleceği meselesinin özünü tartışır.

Zaman içinde değişen gelişen dünyamızda kişinin karşılaşmakta olduğu sorunlar değişmezliğini sürdürüyor. Yazarımız bugüne aitmiş gibi görünen sorunları dünle buluşturarak Konfüçyüs’ün önerilerini bizlere hatırlatıyor.

Konfüçyüs ve onun gibi düşünürler herkesin yararlanabileceği hakikat ve gerçekleri kendi yaşam deneyimlerinden çıkarmışlardır. “Modern Dünyada Kadim Bilgelik” kitabında, Konfüçyüs’ün öğrencileriyle olan diyaloglarından örneklerin yanında, doğudan ve batıdan sunulan hikayeler, insanı modernizmle yiten gerçek insanla buluşmanın kapılarını açıyor.

Konfüçyüs’ün Seçmeleri’nde çok sık geçen junzi kelimesi, zengin fakir hepimizin dönüşmesinin mümkün olduğu Konfüçyüs’ün ideal insanını tasvir eder. Bu kelimenin daha rahat anlaşılması için Konfüçyüs, küçük adamla Junzi arasında karşılaştırmalar yapar.
‘Konfüçyüs’ün Seçmeler’inden kazanacağımız, her insanın dile getirmese de yürekten bildiği basit gerçeklerdir.’

‘Hakikat hiçbir zaman sıradan insanlardan uzak olmamıştır. Bu dünyanın basit gerçeklerinin insanların yüreklerine işlemesinin nedeni, asla telkinle gelmeyip her yüreğe ve ruha içsel bir uyanış çağrısı olduklarındandır.’

‘Konfüçyüs’ün bilgeliği, modern dünyada ruhumuzu tatmin etmemize, hayatın gündelik sıradanlığına alışmamıza ve nerede durduğumuzu gösteren kişisel davranışları bulmamıza yardımcı olabilir.’

Bu kitabı okuduğunuzda, günümüzde, kişisel gelişim konusunda, modernizmi destekleyici öğretilerin ne kadar içi boş olduğunu fark edeceksiniz. Bu kitap, yaşadığımız ortamdaki dış dünyayla uyum sağlama çabası içinde uzaklaştığımız doğanın yeniden bir parçası olabilmemize ve onun içinde ahenkle yer alabilmemize imkan tanıyan öğretilerin günümüzde tekrar hatırlanmasını sağlıyor. Modernizm, insanı hakikatten ve var oluş amacından uzaklaştırır. Böylelikle insan, özüne dönmeye ve yürüyebileceği bir yoldan ayrılır. Yu Dan bilgeliğin soğuk ve varılması imkansız olduğu anlayışını değiştiriyor. “Modern Dünyada Kadim Bilgelik”, bir başucu kitabı niteliğinde, kolay okunması ve kolay anlaşılmasıyla okuyan kişiye yeni bir dünyanın kapılarını açabilme cesareti sunuyor.

Konfüçyus İle İlgili kütüphanemizde Bulunan Diğer Kitaplar:

  • Büyük Bilgi (Müzik Hakkında) – Konfüçyus
  • Konfüçyus Düşüncesinin Temelleri – Thomas Cleary
  • Konuşmalar – Konfüçyus
  • Seçme Konuşmalar – Konfüçyus

Kütüphanemiz : https://aktiffelsefebursa.org/giordano-bruno-kutuphanesi/

 

 

Bakmak İsteyebilirsiniz...

SPARTA / DUYGU ALKAN

M.Ö.10. ve M.S.4. yüzyıllar arasında var olan Sparta şehir devleti, Antik Yunan dönemindeki en önemli ...

Bir cevap yazın